Toplumda Solakların Oranı

Solyanlılar, dünya nüfusunun azınlığını oluşturmakla birlikte, sayıları zaman geçtikçe artmaktadır. Bir araştırmaya göre (YALTKAYA, 1995) dünya nüfusunun %6’sı, bir başkasına göre (HAZARYAN, 1997) %10-13’ünü solyanlılar oluşturmaktadır. Yine Yaltkaya (1995)’ya göre:
 
“Bu yüzdeler her toplum için geçerli değildir. Sunda Boğazındaki adalardan birinde yaşayan 5000 kişinin 4000’inin solyanlı olduğu bildirilmiştir. Solyanlılığın, kadınlarda, erkeklere oranla yarı yarıya daha az olduğu saptanmıştır. Büyük İskender, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Napolyon, Jeanne D’Arc, Mozart, Beethoven, Einstein ünlü solyanlılardandır”.
 
Değişik kaynaklardaki veriler doğrultusunda, solyanlıların dünyada ortalama %12 civarında olduğu söylenebilir. Bu oran, elbette, bazı kültürlerde daha yüksek, bazı kültürlerde ise daha düşük olacaktır. Değişik ülkelerde olduğu kadar, aynı ülkenin, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları değişiklik gösteren yörelerinde de sayısal farklılıklar olmaktadır. Bu durum, solyanlılığı değiştirmeye yönelik yapılan müdahalelerin, zamanla azaldığını göstermektedir.
 
Artık günümüzde, insanların büyük bir çoğunluğunun neden sağ ellerini sol ellerine oranla daha çok kullandıkları sorusuna aranılan cevaplardaki varsayımların çoğunun yanlışlığı anlaşılmakla birlikte, yanlılaşmanın ne sebeple ileri geldiği tam bir kesinlikle ortaya konamamaktadır. Bununla birlikte, sağ ya da solyanlı olmanın, beyinle olan ilişkisi üzerinde duran araştırmacıların sayısı artmakta ve bu ihtimal üzerinde daha çok durulmaktadır. Özellikle nöroloji uzmanları, bu soruya cevap bulabilmek için, çok değişik testler, klinik uygulamalar yaparak, beynin yanallıkla ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar.